Cennik obowiązuje od 01.01.2018 r i ma charakter informacyjny oraz nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Nieuprawnione przechowywanie, wykorzystanie, kopiowanie, przetwarzanie niniejszej treści, informacji lub zdjęć czy ilustracji w niej zawartych jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie ustawy o prawach autorskich.art. 190a § 2 kodeksu karnego.go art. 66 § 1 KC.

Rabaty | Pakiety | Promocje zawarte cenniku czy na stronie nie łączą się ze sobą. Ostateczny koszt usług zostanie określony podczas konsultacji, po dostosowaniu oferty Kliniki do indywidualnych potrzeb Klienta.
TLC-Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w obowiązującym cenniku.

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacjami zamieszczonymi w cenniku, a uzyskanymi bezpośrednio w TLC-Clinic wiążące dla stron są indywidualne ustalenia uzyskane w klinice podczas konsultacji.

Wizyta kontrolna po zabiegu przeprowadzona jest GRATIS, jednakże w przypadku wykonania usługi czy zabiegu w trakcie, jest traktowana jak nowa, płatna wizyta z uwzględnieniem indywidualnej ceny dla klienta.

W przypadku niestawienia się lub nie odwołania umówionej wizyty z wyprzedzeniem 48h spowoduję naliczenie i pobranie przy następnej wizycie 30PLN opłaty | kary lub unieważnieniu danego zabiegu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów na poczet opłaty | kary.

Jeśli zostanie pobrany zadatek będzie on bezzwrotny w przypadku nie przybycia | odwołania czy niedowołania wizyty w Klinice w przeciągu 48h. Wyjątek odstąpienia od obowiązujących reguł następuje w przypadku choroby, zdarzenia losowego po przedłożeniu stosownego zaświadczenia.

Zabiegi czy Pakiety opłacone i niewykorzystane – nie udzielamy zwrotów, każda Oferta czy Promocja oparta jest na Rabatach o czym każdy klient jest poinformowany w trakcie konsultacji. Pozostałe środki pieniężne można wykorzystać na inne zabiegi z oferty Kliniki, po uprzednich ustaleniach pomiędzy Klientem a Kliniką.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za udzielane świadczenia określa Regulamin Kliniki zamieszczony na naszej stronie.