Terapia Punktów Spustowych

Opracowanie punktów spustowych, czyli najbardziej bolesnych i promieniujących obszarów w przebiegu włókien mięśniowych, jest integralnym elementem każdej terapii, która za cel stawia sobie walkę z bólem u pacjenta. Wskutek powtarzających się przeciążeń, w układzie włókien mięśniowych pojawiają się skrócenia, sklejenia (miogelozy) oraz utrwalone napięcia, które finalnie mogą przekształcić się w stałe punkty spustowe. Te z kolei, na zasadzie promieniowania lub rzutowania, powodują uciążliwe dolegliwości bólowe, niekiedy znacznie oddalone od powodującego je punktu źródłowego. Przy pomocy odpowiednich technik, terapeuta jest w stanie precyzyjnie zlokalizować punkty spustowe, a następnie skutecznie je zdezaktywować i tym samym uwolnić pacjenta od dolegliwości.

Wskazania do terapii punktów spustowych:
• chroniczne wzmożone napięcie mięśniowe(często wynikające z niewłaściwej ergonomii w pracy lub po przebytych urazach),
• niewłaściwe wzorce ruchowe wynikające z dysbalansu mięśniowego np. przodopochylenie głowy, hiperlordoza(przodopochylenie miednicy) itp.

Przeciwwskazania do terapii punktów spustowych:
• nowotwory,
• drżenie włókienkowe,
• infekcje,
• ostre stany zaburzeń układu krążenia,
• osteomalacia,
• tętniaki,
• obrzęki obstrukcyjne,
• ostry stan RZS (reumatoidalne zapalenie stawów),
• zaawansowana osteoporoza,
• zaawansowana cukrzyca,
• terapia antykoagulacyjna.

Przed zabiegiem Fizjoterapeuta poinformuje o tym jaki będzie całkowity koszt zabiegu, cena ustalana jest w trakcie wstępnej konsultacji.

Serdecznie Zapraszamy
Fizjoterapeuta Paweł Żebrowski
Zapisy pod +48 880 767 155